DICTAT DIÈRESI

Escriu dièresi on convingui. Corregeix les frases i repassa-les; el pròxim dia les dictarem.

  1. La Lluisa fa un programa diurn sobre l’economia dels paisos del tercer món
  2. L’empresari arruinat estava amoinat per la quota que li havien atribuit
  3. La questió és que no sé quines consequències pot tenir la teva ingenuitat
  4. El seu caràcter egoista no coincidia amb el de la veina
  5. Si conduissis més a poc a poc no espantaries els transeunts
  6. És increible que s’expressi amb tanta ambiguitat
  7. En Quim traduia documents linguístics
  8.  En Raul és Ucrainès i treballa venent raim