Les consonants oclusives

LES OCLUSIVES FINALS
(P-T-C / B-D-G)


NORMA
LLETRA
EXEMPLE
Darrere d’una vocal tònica
(No importen els derivats)
P
T
C
TAP
NEBOT
RIC

DARRERE D’UNA VOCAL ÀTONA O D’UNA CONSONANT.
(Segons les del derivat)
B
D
G

ÀRAB→ ARABIGA
DESTORB→DESTORBAR
CÀSTIG→CASTIGAR


P
T
C

PRÍNCEP→PRINCIPAT
GUST→GUSTÓS
FRESC→FRESCA


No obstant, hi ha moltes excepcions (consulteu el llibre de text i els exercicis que anirem fent a classe). Després practica amb els exercicis que trobaràs a la plataforma.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Escriu aquí la teva carta